Skip to content

]

हामीलाई किन छान्नुहोस्

पेशेवरहरूको टीम

प्रख्यात दावी सेवा

सल्लाहकार सेवा

विश्वसनीय पुन: बीमा समर्थन

यात्रा बीमामा अग्रगामी

जलविद्युत परियोजना बीमा मा बजार नेता

Information Officer

Anju Shrestha

DCEO

01-5245095 Ext: 199
[email protected]

For Help and Inquiry

[email protected]

01-5245090

977-1 5245099

9801911061

For Digital Payment Service

Company Secretary

Dhruba Pd. Neupane
9851051753

[email protected]