Skip to content

बाली बीमा

बीमाका विषयवस्तु

यस बीमा अन्तर्गत नीजि तथा व्यवसायिक प्रयोजनको लागि गरिने धान खेती, तरकारी खेती, आलु खेती र फलफुल खेतीको बीमा गरिन्।

बीमालेख अन्तर्गत समावेश जोखिमहरु

 • आगलागी / चट्याङ
 • भूकम्प
 • बाढी / डुवान, पहिरो वा भूस्खलन
 • असिना, हिउ वा तुसारो
 • आकस्मिक दुर्घतनाजन्य बाह्रय करणहरु
 • किरा तथा रोगबाट हुने हानि नोक्सानीबाट बालीको हानि नोक्सानी

बीमा योग्य परिमाण / अधिकतम बीमाड्ढ

बाली बीमा गर्नका लागि न्यूनतम क्षेत्रफल पहाडमा ८ आना (आधा रोपनी) र तराई १ कठ्ठामा गरिएको खेती हुनु पर्ने छ । साथै बाली बीमाको अधिकतम बीमाङ्ग रकम नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको तथ्थाङ्गका आधारमा बीमित र बीमकबाट मान्यता प्राप्त प्रविधिकले घोषणा गरेको बाली लगाउँदा देखि बाली पाक्दासम्म लाग्ने लागत मुल्य हुने छ ।

दाबी गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरु

 • क्षति भएको लिखित जानकारी पत्र
 • पूर्णरुपमा भरिएको दाबी फारम
 • सम्बन्धित प्राबिधिकको सिफारिस पत्र
 • वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
 • साक्षी सर्जमिन मुचुल्का
 • बिषयगत कार्यालयको सिफारिस
 • क्षति भएको बस्तु / क्षेत्रको क्षतिग्रस्त फोटो
 • क्षति हुनबाट बचाउन के प्रयास गरियो सोको बिवरण (क्षतिको कारण पहिचान(Diagnosis) उपचार सिफारिस (Prescription) उपचार (Treatment) को लागी ओैषधी खरिद गरेको बील भरपाइ संलग्न गर्ने ।
 • प्रयोगशाला परिक्षण भएको भए सोको प्रतिवेदन ।
 • उक्त बीमित पशुधनमा लगाएको सङ्केत पट्टा
 • दावी भएका पशुधनको फोटोहरु । (संकेत पट्टा न. प्रष्ट आउनेगरी)
 • सम्बन्धित प्राबिधिकको प्रतिबेदन क्षति मुल्यांकन सहित (With details of Loss measurement & Amount)
 • लागत बिवरण ( क्षति भएको दिन सम्मको )
 • क्षतिग्रस्त बस्तुको बिसर्जन गरिएको फोटो ।
Read More Show Less