Skip to content

बैंकरको क्षतिपुर्ती बीमालेख

यो बीमालेख बैंक तथा वित्त कम्पनीको लागि तयार गरिएको हो । यस बीमालेखले बैकका कर्मचारीको जालसाजी, विश्वासघात बाट बैकमा भएको नगदको नोक्सान वहन गर्छ ।

Read More Show Less