Skip to content

सेधमारी बीमा

चोरी वा डकैती काबु भन्दा बाहिरको परिस्थिति हो यद्यपि यसको लागि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था चाहिन्छ । सेधमारी बीमालेखले वाहिरि शक्तिको प्रयोगवाट परिसर बाट हुने सामाग्री चोरीको जोखिम वहन गर्नुका साथै उक्त चोरी बाट सामाग्री तथा परिसरमा भएको क्षति समेत वहन गर्दछ ।

Read More Show Less