Skip to content

दुर्घटना को एकमात्र वा प्रत्यक्ष कारणबाट मृत्यु वा कुनै शारीकि अंगभंग हुन गएमा कम्पनीले बीममालेखको लाभहरुअनुसार भुक्तानी दिइनेछ । यस […]

नारी बीमा

बीमा लाभहरुः १. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा रु.१० लाख प्रति व्यक्ति (श्रीमान्–श्रीमती)२. अस्पताल आय बीमा रु.२ लाख प्रति परिवार (श्रीमान्–श्रीमती र […]

पारिवारिक बीमा योजना

योजना क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ● बीमा लाभहरुः यस बीमालेखमा दुर्घटना भन्नाले बाहिरी आँखाले स्पष्ट देख्न सकिने र सांद्यातिक माध्यमबाट […]

साईकल चालक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

● बीमा लाभहरुः यस बीमालेखमा दुर्घटना भन्नाले बाहिरी आँखाले स्पष्ट देख्न सकिने र सांद्यातिक माध्यमबाट हुने आकस्मिक र अप्रत्यासित घटना […]

सवार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स तपाईको सुरक्षाको लागि सरोकार राख्दछ । तपाईको दैनिक जीवन र काममा रहंदा दुर्घटना हुनसक्छ । यदि तपाई […]

श्रमजीवि दुर्घटना बीमा योजना